Accountants • Belastingadviseurs

Geregistreerd bij de AFM

Emmen, 29 september 2008 – Adbeco Accountants maakt bekend dat zij de Wta-vergunning heeft verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verrichten van wettelijke accountantscontroles.

Strenge regels

Sinds de invoering van de Wta in oktober 2006 mogen wettelijke controles alleen worden verricht door vergunninghoudende accountantsorganisaties. Het verlenen van de vergunning aan Adbeco Accountants toont aan dat onze organisatie volgens toezichthouder AFM aan alle eisen van de Wta voldoet.

Bijzondere prestatie

Van alle in Nederland gevestigde accountantsorganisaties (bijna 3.000) vroegen maar 699 kantoren een vergunning aan onder de overgangsregeling van de Wet toezichtaccountantsorganisaties (Wta). Dit met het doel om wettelijk verplichte controles te mogen blijven uitoefenen bij organisaties die niet van openbaar belang zijn. Hiervan zijn inmiddels 463 in het bezit van genoemde vergunning. Van de aanvragers hebben 202 de vergunningaanvraag ingetrokken omdat zij niet aan de eisen uit de Wta konden of wilden voldoen. De overige aanvragen zijn of afgewezen of nog in behandeling omdat betreffende organisaties (nog) niet hebben aangetoond aan de eisen van de Wta te voldoen.

Expertise

Onze MKB-accountants hebben een solide en vergaande vertrouwensrelatie met hun cliënten. Wanneer deze cliënten door hun activiteiten of groei onder de wettelijke controleplicht vallen, mag dat niet het einde van een langdurig en loyaal partnerschap betekenen. Met het ontvangen van de vergunning kunnen zij blijven vertrouwen en bouwen op de expertise van Adbeco Accountants.

Bezoek voor meer informatie over de Wta-vergunning de website van de AFM: www.afm.nl.

Over Adbeco Accountants

Adbeco Accountants is een zelfstandige, krachtige, ambitieuze organisatie en beschikt over meerdere vestigingen in Noord-Nederland. Adbeco kan terugvallen op een ruime groep ervaren en betrokken medewerkers. De groep omvat verschillende disciplines zoals accountancy, administratie, automatisering en advies, waaronder belasting-, subsidie-, organisatie- en juridisch advies.

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55