BOEKHOUDING

Behalve onze medewerkers hebben natuurlijk ook onze klanten de mogelijkheid van online diensten. Voor het online boekhouden gebruiken wij Exact Online.

LOONVERWERKING

Ook loonadministratieklanten kunnen als zij dat wensen online de periodieke gegevens aanleveren. Hiervoor gebruiken wij Unit-4. Wij zullen u graag helpen te kijken naar de mogelijkheden die er voor u bestaan.

ADBECO KLANTENPORTAAL

Het Adbeco klantenportaal is een digitaal loket voor de communicatie tussen Adbeco en haar klanten. Hierbij is het mogelijk om in SBR-formaat jaarrekeningen, aangiften en kredietinformatie te produceren. Vervolgens worden deze stukken met uw digitale handtekening aangeleverd bij de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, het CBS en de Nederlandse banken. De digitale services zijn te onderscheiden in een "aangifteservice", een "jaarrekeningservice" en een "elektronisch klantdossier".

Aangifte service

Het doel van deze functionaliteit is het veilig versturen van aangiften, het digitaal ondertekenen door de klant van een aangifte en het doorsturen van de aangifte naar de belastingdienst. Het geheel wordt ondersteund met workflow en e-mail notificatie.

Jaarrekening service

Het doel van de "jaarrekening service" is het veilig versturen van te deponeren jaarstukken, het digitaal ondertekenen van de jaarstukken en het doorsturen van de jaarstukken naar de Kamer van Koophandel en de bank.

Elektronisch klantdossier

Met het elektronisch klantdossier is het voor u mogelijk om op veilige wijze documenten uit te wisselen met uw accountant/fiscalist. Alle informatie wordt dus centraal opgeslagen en is voor u te raadplegen via het Adbeco klantenportaal. Het kwijtraken van informatie wordt dus onmogelijk.

Alle informatie blijft zeven jaar beschikbaar.

EHERKENNING

Om gebruik te kunnen maken van het Adbeco klantenportaal dient u te beschikken over eHerkenning. eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de overheid. Hierdoor weten de overheidsdienstverleners precies met welk bedrijf zij zaken doen en of de betreffende persoon bevoegd is om namens het bedrijf zaken te doen met de overheid. De jaarlijkse kosten van eHerkenning bedragen € 30,-. Een abonnement wordt voor een periode van 3 jaar afgesloten en dient in één keer vooraf te worden voldaan. Het gebruik van het Adbeco klantenportaal is gratis.

Klik hier om in te loggen.

Unit 4

Demo Exact Online

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.